Strålkastare

Montera extraljus

Kablar

Sträva efter att använda så korta kablar som möjligt. Långt och tunt kablage ger spänningsfall i onödan. Det går bra att använda bara en sladd mellan batteri och relä/reläer, men tvärsnittsytan bör inte vara mindre än 6 mm2.

Ström

Ström mäts i enheten ampere (A). Med hjälp av Ohms lag kan rätt storlek beräknas för säkringar och relän. För bilar räknar du fram strömmen genom att dividera den sammanlagda effekten (i watt (W)) med 12.

Om du exempelvis har fyra st extraljus á 75 W blir den totala effekten 4 x 75 = 300 W. Säkringen behöver således vara på 300/12 = 25 A. Avrunda alltid uppåt.

Färger

Förenkla genom att använda olika färger. Exempelvis kan du använda röda kablar för huvudströmmen, blå för manöverström och svarta för jord.


Producerad av Zetterström Networks. Copyright (C) 2006-2008.